Ter ondersteuning van het programma wordt het basis ontwikkelingsplan gebruikt. 
– Doel basis ontwikkelingsplan: Breed opleiden van presentatiesporters.
– Het plan is geschreven als voorbereidende lijn voor topsport, bij sporters van 5 t/m 8 jaar.
– Hoofdfocus: basisvormen en technieken juist ontwikkelen zodat er op latere leeftijd sneller stappen en combinaties worden gemaakt.

Het plan is geschreven door Loraine Heutinck en gebaseerd op literatuuronderzoek, eigen expertise en kennis van professionals met verschillende uitstroomprofielen. Wij bedanken  Angélique de Vroome, Bas Besselink, Carmen van Drenth, Edwin Zegers, Esther de Heij, Esther Jauma, Jaap Ederveen, Jan Willem Teunissen, Karen Venhuizen, Marja Huijting, Marleen Stuart, Nancy Roza, Nathalie Korterik, Sebastiaan Platvoet, Susanne Cerez, Tara Duncanson, Thierry Cerez & Vincent Vermeulen voor het delen van jullie expertise.

Het plan kan aangevraagd worden via flexisporten@knzb.nl of via het contactformulier en vermeld hierbij uw naam en vereniging.

Welke informatie is waar te verkrijgen?
Onderwerp Gebruik
Toepassing ontwikkelingsplan Informatie over het toepassen van het basis ontwikkelingsplan
Algemene lijn Opbouw oefeningen per leeftijdsfase in volgorde
Algemene definitie Focuspunten per leeftijdsfase in trainingen
Hoofdpunten overlap sportdisciplines Belangrijkste techniekpunten die overeenkomen in de presentatie sporten en voorbeeld combinaties binnen de presentatie sporten
Definitie & tips oefeningen Verder uitbouw van de algemene leerlijn met tips voor techniek en de volgorde van aanleren
Spelvormen met overlap disciplines Overlap die de verschillende sportdisciplines bieden en daarop gebaseerde spelvormen.
Organisatie, effectiviteit en plezier Tips voor trainingsorganisatie, effectiviteit en plezier
Ontwikkelperioden Extra informatie over ontwikkelperioden van de jonge sporter > sensitieve perioden en KLUSC (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie)

Basis elementen

In het basis ontwikkelingsplan staan coördinatie, lenigheid en kracht centraal. In het plan staat een algemene lijn en bijbehorende oefeningen uitgeschreven voor de verschillende presentatiesport disciplines per leeftijdsfase, die op elkaar afgestemd zijn. De trainers kunnen er voor zorgen dat de training leuk, interessant en uitdagend is voor iedereen, waarbij de centrale elementen de basis vormen van de training. Zo kan de training aangepast worden aan de desbetreffende groep.

Talentontwikkeling

Het Flexisporten programma is de basis voor talentontwikkeling. Door een op elkaar afgestemd programma, krijgt de jonge sporter de kans om zichzelf breed motorisch te ontwikkelen. De trainingen worden gegeven door opgeleiden trainers van deelnemende verenigingen. De voorkeur geeft voor trainers met een trainersdiploma van minimaal niveau 3. Hierdoor zal het niveau binnen het Flexisporten programma gemiddeld op een hoger niveau liggen dan bij de regulieren trainingen van dezelfde doelgroep.

Sporter staat centraal

In het Flexisporten programma staat altijd de sporter centraal. Het is aan de trainer om de trainingen zo in te richten dat iedereen mee kan doen. De trainers hebben onderlinge afstemming, zodat de training bij een andere discipline een aanvulling is op de behandelde stof. Leer van elkaars expertise. Het blijft belangrijk dat de sporter plezier heeft in de trainingen. #Fun-is-key