Privacystatement

Uw privacy is van het grootste belang voor Flexisporten. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. Flexisporten , met adres Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De verwerking is vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Bent u lid van een vereniging die lid is van de zwembond, dan wordt gebruik gemaakt van een digitaal vereniging ledenadministratiepakket dat met de administratie van Flexisporten wordt gesynchroniseerd. De persoonsgegevens omvatten: naam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, kwalificaties van de arbitrerend- en technisch kader en de zwemsportactiviteit of zwemsportactiviteiten waaraan wordt deelgenomen. Maakt u gebruik van het persoonlijk lidmaatschap, dan worden ook uw bankgegevens verzameld.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitoefening van de activiteiten van Flexisporten, inclusief maar niet beperkt tot:

  • uw deelname aan activiteiten zoals wedstrijden en competities,
  • onderzoeksdoeleinden,
  • subsidieverzoeken,
  • voor informatievoorziening in het verlengde van de sportactiviteiten van Flexisporten eventueel in samenwerking met derden.
  • overige activiteiten die de zwemsport in de ruimste zin des woords bevorderen.
  • uitvoering van de ledenovereenkomst en/of persoonlijk lidmaatschap:
    • voor de gerichte uitvoering van marketingactiviteiten door Flexisporten of zorgvuldig door ons geselecteerde derden, indien het lid daartoe toestemming heeft gegeven bij inschrijving.
    • het innen van openstaande vorderingen voor zover het een persoonlijk lidmaatschap betreft.

Beveiliging
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies
Flexisporten kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de Flexisporten website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door de instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van Flexisporten.

Wijzigingen
Flexisporten kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig te bekijken.

Vragen?
Bij vragen kunt u een email sturen aan flexisporten@knzb.nl. Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door Flexisporten dan kunt u een email sturen aan flexisporten@knzb.nl.